Servies & thee
Servies & thee
(Leeg)
Login

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Cupkes, gevestigd te Helmond

1. Algemeen
1.1 Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht onverminderd van toepassing
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Cupkes ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17169509, hierna te noemen Cupkes.
1.3 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cupkes en afnemer waarop Cupkes deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en o.a. opgenomen op de internetsite van www.cupkes.nl . Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.4 Door het plaatsen van een bestelling geeft afnemer te kennen dat afnemer met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Cupkes behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
1.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Cupkes erkend.
1.6 Cupkes garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.7 Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit met Cupkes gesloten overeenkomsten kunnen door afnemer niet dan met toestemming van Cupkes worden overgedragen.

2. Levering
2.1 Bestellingen aan particulieren worden binnen 1-4 dagen na betaling verzonden, tenzij anders overeengekomen. Het streven is eerder 1 dan 4 dagen. Alle bestellingen worden met zorg verpakt. Cupkes is niet aansprakelijk voor het beschadigen of kwijtraken van een verzending.
2.2 Indien tijdige levering niet mogelijk is doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar, om andere redenen vertraging heeft, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant hierover bericht. We zoeken dan samen met de klant naar een passend alternatief.
2.3 Aan de leveringsplicht van Cupkes zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Cupkes geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Het is Cupkes toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Cupkes is bevoegd elke deellevering afzonderlijk te factureren. Het streven is echter altijd bestellingen in één pakket aan te bieden.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van een aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site, verstrekte prijslijsten en brochures zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.4 Indien Cupkes met afnemer een bepaalde prijs overeenkomt, is Cupkes niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Cupkes kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.

4. Verzendkosten
4.1 De verzendkosten voor Nederland zijn inclusief BTW en zullen voor alle brievenbuspost tot 350 gram 3,95 euro bedragen. Voor alle andere postpakketjes brengen wij 4,95 euro in rekening (alleen voor particulieren). Verzendkosten voor bedrijven staan vermeld in de prijslijst die elk halfjaar aan zakelijke relaties wordt uitgereikt.
4.2 De verzendkosten voor België en Duitsland zijn inclusief BTW en zullen voor alle brievenbuspost tot 250 gram 5,25 euro bedragen. Voor alle overige postpakketjes brengen wij 7,95 euro in rekening (alleen voor particulieren. Dit is onverzekerde pakketpost. Mochten de verzendkosten hoger uitvallen omdat de envelop zwaarder is dan 250 gram, dan brengt Cupkes de klant hiervan op de hoogte.
4.3 CUPKES levert alleen in Nederland, België en Duitsland.
4.4 Voor bedrijven die als zodanig een account hebben, worden verzendkosten per bestelling berekend. Bij grotere hoeveelheden en/of groothandelsprijzen verdient het aanbeveling contact met ons op te nemen via de website.

5. Betaling
5.1 Betaling van website bestellingen kan via iDeal, mr. Cash, Bancontact en PayPal. Cupkes zal het artikel alleen leveren nadat de betaling is ontvangen. De levertijd vangt aan op het moment dat de betaling is ontvangen. Indien Cupkes binnen 7 dagen na de bestelling de betaling niet ontvangen heeft, wordt de bestelling geannuleerd. Betalingen worden afgehandeld door Sisow BV.
5.2 Betaling van zakelijke bestellingen kan op factuur welke vooraf dient te worden voldaan. Hiervoor kan een IDEAL link worden toegezonden. Betaling via bankoverschrijving is eveneens mogelijk.

6. Annuleren of retourneren.
6.1 Een bestelling kan worden geannuleerd door binnen 7 dagen bericht te zenden naar info@cupkes.nl. Mocht U niet tevreden zijn over een bestelling dan mag U deze zonder opgave van redenen binnen 15 dagen, op eigen kosten, retourneren. Het aankoopbedrag, exclusief de verzendkosten, wordt dan teruggestort. Hiervoor moet U maximaal op de 15e dag een e-mail sturen naar vorenvermeld info@cupkes.nl met de mededeling dat U het product terug wilt sturen (Wet Verkoop op Afstand). Na contact kunt U Uw product binnen een week terugsturen.
6.2 Voorwaarden om te retourneren zijn:
- goede verpakking
- voldoende gefrankeerd
- kopie van de factuur erbij
- niet gewassen, gebruikt of beschadigd
Aangebroken verpakkingen met thee en/of koffie worden niet retour genomen om hygiënische redenen.

7. Persoonsgegevens
7.1 Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het afronden van de bestelling.
7.2 Voor de nieuwsbrief kunt U zichzelf apart via de website aanmelden

8 Veiligheid
8.1 Gebruik van de producten van Cupkes is geheel voor eigen risico. Cupkes is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken, schade of slecht functioneren. Bij gebruik van de spullen wordt voor de veiligheid geadviseerd deze producten altijd onder toezicht van een volwassene te gebruiken en de producten regelmatig te controleren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Cupkes.

9. Auteursrechten
9.1 Cupkes behoudt zich alle rechten, waaronder de rechten van het intellectuele eigendom, met betrekking tot alle of via deze internetsite aangeboden informatie.
9.2 Op de gebruikte opmaak, teksten en beeldmaterialen van de website www.cupkes.nl en www.cupkes.com bestaat auteursrecht. Auteursrecht ontstaat automatisch door de creatieve daad en is van kracht tot 70 jaar na het overlijden van de maker. Er is geen formele eis, zoals registratie, depot, aanvraag of zelfs het plaatsen van een copyright-teken nodig om aanspraak te kunnen maken op de bescherming. In het bijzonder zolang er dus maar de creatieve hand van de maker in te herkennen is. Het is niet toegestaan om informatie, teksten, artikelen, afbeeldingen en dergelijke van deze website te kopiëren of te dupliceren, op welke wijze dan ook. Iedere (al dan niet opzettelijke) (dreigende) inbreuk hierop is dan ook strafbaar.
9.3 Cupkes ontwerpt een gedeelte van de producten zelf. Ook deze vallen onder de vorenvermelde auteursrechtelijke bescherming. Er mag niets van deze website worden overgenomen zonder bronvermelding en voorgaande schriftelijke toestemming van Cupkes.
9.4 Cupkes behoudt zich te allen tijde het recht voor prijzen, beeld- en productgegevens te wijzigen. Hieraan kunnen geen recht worden ontleend op eerder gedane aankopen.
Akkoord

Deze website plaatst cookies om je zoekvoorkeuren op deze website op te slaan en daarmee je gebruikerservaring te verbeteren. Daarnaast plaatsen we cookies die het mogelijk maken content te delen via social media en voor het meten van bezoekersstatistieken. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stem je hiermee in.